Home

Over Dolfijn

Onze Visie
Gezins-logeerhuis Dolfijn is een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of  psychiatrische problematiek. Naast de gezinsouder werken we in een klein vast team van begeleiders zodat er altijd vertrouwde mensen in de omgeving zijn. Het uitgangspunt is een leefwereld te creëren die zo dicht mogelijk overeenkomt met het algemene maatschappelijk functioneren van de gemiddelde medemens, afgestemd op leeftijd en het functioneringsniveau. Dit houdt onder andere in dat de jongeren een dagbesteding hebben (al dan niet betaalde arbeid), dat er een dagstructuur is en dat we, net als veel jongeren van deze leeftijd ook deelnemen aan het maatschappelijk leven. We gaan erop uit naar een voetbalveld, de bioscoop, een attractiiepark, uitgangsgelegenheid of op vakantie.
 
Onze missie
Gezins-logeerhuis Dolfijn is een plek waar jongeren met een beperking kunnen logeren of wonen voor korte en/of langere termijn. Wij zoeken naar mogelijkheden en talenten van jongeren om ze ze optimaal mogeliijk te laten meedoen in de maatschappij.
Wij bieden zorg rond de vraag en willen mogelijkheden creëren zodat je je een volwaardig lid van de samenleving kunt voelen.
 
Wat is een gezins-logeerhuis?
Bij gezins-logeerhuis Dolfijn in Hellouw kunnen jongeren genieten van persoonlijke aandacht in een omgeving die qua sfeer en warmte toebehoort aan iedereen. De kinderen/jongeren mogen hier doen wat ze thuis ook zouden doen. Van gezamenlijk boodschappen doen tot het bakken van pannenkoeken, van het spelen in de speeltuin tot uitstapjes maken met het hele "gezin".
Gezins-logeerhuis Doflijn kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak, ontdekken van talenten, structurele begeleiding en regelmaat. Door deze aanapk stimuleren we jongeren in hun groei en ontwikkeling.
 
In 2007 is het gezinshuis gestart in een normale eengezinswoning in Haaften. Omdat de vraag naar logeerplekken zo groot was zijn we in 2010 verhuisd naar en boerderij in Hellouw.
Lia van Veldhoven is de gezinsouder. Ziij is de initiatiefneemster en drijvende kracht van het gezinshuis.
19 mei 20
07 september 15