Home

Wonen en logeren in Gezins-logeerhuis Dolfijn

Begeleid zelfstandig wonen

Veel mensen met een beperking willen graag zo zelfstandig mogelijk wonen, andere mensen met een beperking voelen zich het best thuis in een beschermde omgeving met rust en structuur. Wij bieden deze mogelijkheid. Dat noemen we begeleid zelfstandig wonen. Op verschillende manieren wordt hulp aangeboden, dit wordt vooraf besproken en kan natuurlijk altijd bijgesteld worden. We stellen doelen en maken afspraken over de begeleiding. We proberen zelfredzaamheid altijd te stimuleren. Soms is na een tijd zelfs bijna geen ondersteuning meer nodig, een optie is dan om te overwegen of zelfstandig wonen (evt. met begeleiding op afstand) haalbaar is. De woonmogelijkheid bevind zich in ons gezins-logeerhuis, zodoende is er ook altijd een begeleider aanwezig.

Enkele voorbeelden van de ondersteuning die wij aanbieden zijn:

·         (leren) koken of het huishouden

·         administratie

·         sociale vaardigheden en contacten

·         dingen doen buiten de deur, bijvoorbeeld een huisartsbezoek of kleding kopen.

 

Wonen in ons gezinshuis

Ouders van kinderen met een beperking houden hun kind, net als andere ouders, graag zo lang mogelijk in het gezin. Dit is niet altijd even eenvoudig, omdat een kind met een beperking vaak extra zorg en begeleiding vraagt.

Wanneer hij/zij de leeftijd heeft bereikt om uit huis te gaan of wanneer het wonen in het eigen gezin niet meer lukt ondanks bijvoorbeeld extra ondersteuning, dan kunnen wij als gezinshuis in beeld komen. Vaak is uw kind het beste af in een omgeving waar hij/zij zich geborgen voelt. Wij streven dit doel na en zorgen voor gezelligheid, ondersteuning, rust en structuur.

In ons gezinshuis wonen meerdere kinderen/jongeren met een beperking. Kenmerk van ons gezinshuis is om de kinderen/jongeren onder zo normaal mogelijke omstandigheden te laten opgroeien. De kinderen/jongeren draaien mee in het gewone gezinsleven en bezoeken overdag onze dagbesteding een externe dagbesteding of school.

 

Logeren

Het logeren bij ons is gericht op kinderen en jong volwassenen met een beperking. Tijdens de logeerweekenden proberen we altijd activiteiten te organiseren die aansluiten bij de beleving van het kind of de jong volwassene.

Het logeren kan in een weekend of op door de weekse dagen. Eén of meerdere etmalen.  We stellen de zorgvraag centraal en maken daar de afspraken over.

Heeft u voor u kind een PGB, dan kunt u dat inzetten voor het wonen, logeren, begeleiding en dagbesteding. Heeft u zorg in natura? Dan kunt u dit bij uw zorgkantoor om laten zetten naar een PGB.
Als u nog geen indicatie heeft kunt u contact opnemen met het sociaal team van uw gemeente of het CIZ als het om de wet langdurige zorg gaat.

We hebben een kleinschalig logeerhuis en in overleg kunnen we heel veel bieden. Wij kunnen u bijna in al uw wensen van dienst zijn, in overleg is zeer veel mogelijk dus neem gerust contact op.

U kunt ons bereiken via het contactformulier op deze website, maar natuurlijk mag u ook telefonisch contact opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mei 20
07 september 15